Yrkesförarkompetens Kontakt och referenser Om oss Utbildningstillfälle Våra Utbildningar

Sammanfattning av Lagen om Yrkesförarkompetens

(2007:1157) samt förordningen (2007:1470)

Lagen i sammanfattning
Kravet på yrkesförarkompetens finns i EES länderna: EU (27 länder) + Norge, Island och Liechtenstein.
Kraven i den nya lagen gäller från den 10 september 2009 för förare av tung lastbil i yrkestrafik. Förare med C  och CE  körkort utfärdade efter detta datum skall gå en grundutbildning på 140 timmar om man är 21 eller äldre. Alla som erhållit C  eller CE  körkort före den 10 september 2009 omfattas vad som kallas "Hävdvunna rättigheter" och har då en dispens.

Dispensen innebär att man i Sverige har sju år på sig att gå fem dagars fortbildning. Denna skall således vara klar före den 10 september 2016. Dispensperiodens längd varierar mellan olika länder.

Fortbildningen skall genomföras igen inom fem år från avklarad grundutbildning eller fortbildning så länge man avser bedriva yrkestrafik.
Förare som inte genomgått fortbildning får inte bedriva yrkestrafik. Det är viktigt att börja i tid eftersom många kommer att vänta till de sista åren och det då kan bli svårt att få utbildningsplatser.

Även om det är förarens ansvar att ha ett giltigt yrkesförarbevis, bör företaget, i eget intresse, säkerställa att så är fallet. Annars måste bilarna ställas och företaget kan,  liksom föraren, bli bötfällt.

Om alla väntar till de två sista åren av dispensperioden med att utbilda sig kommer det att behöva genomföras ca 100 utbildningar per dag i Sverige, enbart i Yrkesförarkompetens. Med tanke på omfattningen av utbildningsbehovet är det viktigt att företagen har en genomtänkt strategi för att säkerställa att deras förare hinner gå fortbildningen inom ramen för dispensperioden.

Utbildningens upplägg och genomförande

Tranportstyrelsen godkänner utbildare som får tillstånd att bedriva utbildning i Yrkesförarkompetens. Utbildaren ansvarar för att föra register, utfärda intyg om genomgången delkurs samt för att till Transportstyrelsen anmäla godkända kursdeltagare.

Transportstyrelsen utfärdar efter genomförd grund- eller fortbildning ett Yrkesförarkompetensbevis, även kallat YKB.

Den som avser genomföra utbildningar ansöker om tillstånd hos Transportstyrelsen. Till ansökan bifogas en utbildningsplan. Denna plan skall innehålla de moment som lagen föreskriver men det finns ingen reglering av den exakta omfattningen av varje ämne eller i vilken ordning de skall genomföras. Detta innebär att kursdeltagaren inte kan skifta hur som helst mellan olika utbildare, då deras utbildningsplaner sannolikt är olika.

Fortbildningen omfattar 35 timmar om minst 7 timmar per tillfälle, vilket ger fem utbildningstillfällen.
Det är vår rekommendation att ni börjar i god tid och läser en dag per år under fem år! 

ADR – utbildningarna, ”Hjälp på Väg” och ”Säkerhet på Väg” ingår inte, enligt Lagen om Yrkesförarkompetens, som godkända delmoment i utbildningen. Däremot ingår moment, både i ADR och ”Hjälp på Väg”, som återfinns i YKB. Genom att anpassa både utbildningsplanen i YKB och våra utbildningar i ADR och ”Hjälp på Väg”, kan våra deltagare i dessa kurser även tillgodoräkna sig block 4 nedan!

Här följer utbildningsblockens innehåll enligt vår utbildningsplan. Fem utbildningsblock, en dag per block (se "Våra Utbildningar" för mer information om vad de innehåller):
 
1. Sparsam körning och fordonets mekanik
2. Lastsäkring, lastning/lossning
3. Kör och vilotider, digital färdskrivare
4. Risker i trafiken, agerande vid olyckor och nödsituationer
5. Hälsa, marknad och ekonomi